Sene Sonu Çağdaş Sanat Resim Sergisi - Point Bornova

Sene Sonu Çağdaş Sanat Resim Sergisi


19 - 28 Nisan 2024 | 19.00

Açılış ve Kokteyl: 19 Nisan Cuma

Saat: 19.00

Yer: Zemin Kat Mira Art Gallery