Point Bornova Alışveriş Merkezi Enerji Politikası - Point Bornova

Point Bornova Alışveriş Merkezi Enerji Politikası

Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda San. Ve
Tic. A.Ş. yönetimi olarak ulusal ve uluslar arası alanda insan odaklı,
çevreye duyarlı, sürekli gelişmeye açık, sürdürebilir kaynaklar ile
enerji verimliğini sağlayarak başarılı hizmet vermek birinci önceliğimizdir.

Bu çerçevede alışveriş merkezi yönetiminde aşağıdaki
gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz;

 • Enerjinin verimli kullanımı, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve
  karbon salınımı konularında paydaşlarımızın bilincinin artırılmasını ve
  sürdürülebilir ilkesini destekleyecek enerji verimliliği projelerini
  geliştirerek Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirmek,
 • Enerji performansının sürekli iyileştirilmesinde enerji verimli
  ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayarak, proje ve
  tasarım faaliyetlerini desteklemek,
 • Enerji performansını ve hedeflerimize uygun olarak tüketim
  verilerimizi gerekli bilgi ve kaynağı sağlayarak izlemeyi, kayıt
  etmeyi ve değerlendirerek performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak yükümlü
  olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara yerine getirmek,
 • Faaliyetlerimizde enerji, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve
  enerji verimliliğini teşvik etmek